Velkommen til Solstein og Vili&Vè

Vi gleder oss til ny nettside, i ventetiden deler vi nyttig kontaktinfo:

Epost Telefonnummer
Sentralbord hei@solstein.no 52 04 40 40
Spørsmål om Varig tilrettelagt arbeid jos@solstein.no 913 43 412
Vili &Vè Viliogve@solstein.no 488 48 847
Kjøkken Vea mat@solstein.no 488 48 004
Jobbfrukt/service avd jobbfrukt@solstein.no 488 48 218
Treavdeling tre@solstein.no 911 07 709
Metallavdeling metall@solstein.no 416 38 777
Glasskunst & keramikk butikk@solstein.no 52 04 40 40
Vaskeriet vaskeri@solstein.no 400 36 521
Økonomi hei@solstein.no 406 33 412
Administrasjon oef@solstein.no 908 78 944

Hvis du søker et navn du ikke finner i listen nedenfor ring sentralbordet 52 04 40 40 og spør etter vedkommende.