Vil du jobbe
sammen med oss
i Solstein?

Har du en uføretrygd og har lyst å jobbe sammen med oss – enten
med palleproduksjon, matavdelingen eller vaskeri?

Vil du jobbe sammen med oss i Solstein?

Har du en uføretrygd og har lyst å jobbe sammen med oss – enten
med palleproduksjon, matavdelingen eller vaskeri?

Formål:

  • Tilby arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne, og som bidrar til å utvikle ressurser hos den ansatte gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.
  • Arbeidsplassen skal være en trygg og god arena for vekst og utvikling.
  • Tilby veiledning og støtte hvis ansatte har ønske om å prøve seg ut i ordinært arbeid.

Målgruppe:

VTA er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne.

Ved overgang fra uføretrygd til alderspensjon ved fylte 67 år, opphører retten til å være ansatt i VTA.

Gjennomføring:

Arbeidstid i Solstein er
mand-lørdag og tilsvarer timeantall i en ordinær arbeidsuke. Ansatte bør ha en arbeidsevne på minst 20 timer pr. uke.

Samarbeid, plan og rapportering til NAV:

Solstein samarbeider med NAV angående søknader, ansettelser og gjennomføring av tiltaket og avslutning. Følgende rapporter skal sendes NAV:

  • Individuell plan etter 8 uker.
  • Statusrapport etter endt prøvetid.
  • Årlig individuell rapport.

Send oss en henvendelse

Vi har alltid behov for motiverte og kjekke kollegaer som har lyst til å gå på jobb, og være ein del av arbeidsmiljøet her hos oss.

Ta kontakt med NAV eller Solstein for å få informasjon om omvisning og søknadskjema.

    -

    Kryss av for hvordan du vil bli kontaktet: